مظهر ارزش های شهید پرور
۲۰ اردیبهشت

مظهر ارزش های شهید پرور

رهبر معظم انقلاب ۲۷مهرماه ۱۳۸۸ در جمع شوراي برنامه ريزي کنگره بزرگداشت شهداي خراسان، شهيد نورعلي شوشتري را مظهر ارزش هاي يک شهيد دانستند و درباره اش چنين فرمودند: «… اين شهيد عزيزمان، شهيد شوشتري واقعا جزو عناصر پاکيزه سپاه بود. بنده ايشان را از نزديک مي شناختم و مي دانستم که جزو انسان هاي مومن، پاک، سالم، صميمي، فعال و زحمتکش و حقيقتا مظهري از همين ارزش هايي بود که متراکم مي شود و يک شهيد را به وجود مي آورد. در واقع شهيد شوشتري خودش را به اين کنگره رساند و در عداد شهدا قرار گرفت. خداوند انشاء ا… درجات ايشان را عالي کند و گوارا باد بر اين انسان مجاهد و مبارز اين پايان باارزش. بعد از اين که سال ها در جنگ بوده و تجربه هاي جنگ را از سر گذرانده و سالم از جنگ بيرون آمده بالاخره شهادت نصيبش شد. اين خيلي ارزش بزرگي است. به خانواده ايشان و دوستان ايشان بايد تبريک و تسليت بگوييم…»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *