آخرین تماس
۳۰ اردیبهشت

آخرین تماس

  آخرین تماس سردار محمد باقر قالیباف شهردار تهران: جمعه شب بود که تلفن زنگ زد . قصد پاسخگویی نداشتم ولی انگار همه میگفتند گوشی رو بردار. صدای سردار شوشتری بود. خیلی خوشحال شدم چون از اخرین دیدارمان بیش از سه ماه گذشته بود. تلفن بسیار گرمی شد وحسابی از دلتنگی بیرون آمدم . کمیادامه مطلب

گنجینه دفاع مقدس
۲۴ اردیبهشت

گنجینه دفاع مقدس

حسن امیری دبیر کنگره بزرگداشت شهدای خراسان:   شهید شوشتری از سالها قبل ,یعنی از زمانی که موضوع بزرگداشت کنگره سرداران شهید مطرح بودتلاش بسیار زیادی برای برگزاری این کنگره داشت و جزؤ اولین بنیان گذاران این کنگره بود و همواره دغدغه برگزاری این کنگره را داشت و بجاست اگر بگوییم بنیان گذار کنگره شهدایادامه مطلب

مظهر ارزش های شهید پرور
۲۰ اردیبهشت

مظهر ارزش های شهید پرور

رهبر معظم انقلاب ۲۷مهرماه ۱۳۸۸ در جمع شوراي برنامه ريزي کنگره بزرگداشت شهداي خراسان، شهيد نورعلي شوشتري را مظهر ارزش هاي يک شهيد دانستند و درباره اش چنين فرمودند: «… اين شهيد عزيزمان، شهيد شوشتري واقعا جزو عناصر پاکيزه سپاه بود. بنده ايشان را از نزديک مي شناختم و مي دانستم که جزو انسان هايادامه مطلب