• دیدار رهبر معظم از بیت شهید شوشتری

     

    در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ به مناسبت اعیاد شعبانیه مقام معظم رهبری به صورت سرزده از خانواده شهید شوشتری در بیت شهید باز دید به عمل آوردند.

    ایشان در یک دیدار دوستانه و صمیمی احوالات خانواده شهید را جویا شدند و فرمودند شهید شوشتری فردی مومن , یک مومن واقعی و انسانی صادق بود و اشاره به آیه “من المونین رجال صدقو …” داشتند .

    ایشان فرمودند شهید شوشتری از معدود فرماندهانی بود که به حاشیه نرفت و همیشه در متن مسایل سپاه و دفاع از میهن اسلامی بود. بعضی از فرماندهان گویی که در سپاه هم هستند ولی پس از مدتی به حاشیه میروند ولی شهید شوشتری اینگونه نبود.

    ما همیشه ایشان را به جاهای مهم میفرستادیم . مثلا قرارگاه حمزه در غرب کشور خیلی برای ما اهمیت دارد که کسانی مثل شهید کاظمی و شهید شوشتری را به فرماندهی این قرارگاه فرستادیم. ایشان فرمودند برای اینچنین سرداری جز شهادت اگر میشد ظلم بود و بهترین چیز برای این سردار شهادت بود.من قطعا میدانم که شهید شوشتری از خطر هایی که در منطقه سیستان و بلوچستان او را تهدید میکرد خبر داشت و این اتفاقات رو پیش بینی میکردو با آغوش بازبه استقبال آن رفت.در پایان برای خانواده آرزوی توفیق و سلامتی و برای شهید علو درجات را از خداوند متعال خواستار شد.